Welkom bij
De Lambrekvrienden
Ontwerp 2019
Lambrekvrienden Header

Boetprocessie der flagellanten

Toon berouw of onheil valt u ten deel

Nood en angst zetten mensen aan tot beweging. Zeker wanneer de dood hen op de hielen zit, zullen mensen alles denken en doen om te overleven.

Medio 14e eeuw heerste de verschrikkelijke pest (Zwarte Dood), een van de grootste tragedies uit de menselijke geschiedenis. Een derde (!) van de Europese bevolking overleefde deze ramp niet. Wie het virus kreeg, had gemiddeld nog zeven dagen te leven. Geen remedie, niks. Mensen waren in paniek. Doodsbang. De enige hoop die men nog had, was gevestigd op God. Een grote groep gelovigen was er namelijk van overtuigd dat de ziekte een boodschap was van God. Een straf voor de zonden die de mensheid had begaan. De enige manier om deze ramp af te wenden was dan ook om intens berouw te tonen en zodoende in de gunst te komen bij God.

Een groep fanatiekelingen gaf hier met indrukwekkende boetprocessies gehoor aan. De flagellanten. Gewapend met gesel en kruis, trokken zij van dorp naar stad. Zichzelf geselend, met de missie de bevolking te bekeren en uiteindelijk, de pest te verdrijven. Tijdens het ‘hoogtepunt’ van de pestepidemie trokken duizenden flagellanten ook door het katholieke Brabant. Zij ronselden de Brabanders en riepen op tot boetedoening. Velen sloten zich, gedreven door geloof en angst, bij hen aan.

Het mag duidelijk zijn dat deze boetprocessies niet hebben bijgedragen aan het terugdringen van de pest. Integendeel. De flagellanten waren met hun processies belangrijke verspreiders van het virus…

LBV Twitter
@Lambrekvrienden
Laden...
Verjaardagen
14 november 2019
Peter Langendonk

18 november 2019
Birgit Manders